آزمايشگاه متالورژي

آزمايشگاه متالورژی

توانمندی ها

  • آناليز قطعات فلزی (پايه:آهن- مس- آلومينيوم)
  • سختی سنجی و عمليات آماده سازی
  • مقاومت در برابر خوردگی