نمایشگر دسته ای مطالب

null فراخوان آزمون مجدد شرکت های خدمات مهندسی و شرکت های خودبازرس - ویژه ممیزان فرآیند و نمایندگان مدیریت شرکت های زنجیره تامین سازه گستر، روز جمعه مورخ ۱۴۰۰.11.۰8به صورت آنلاین در بستر LMS برگزار خواهد شد .جهت کسب اطلاعات تکمیلی به درگاه اخبار و اطلاعیه های آموزش مراجعه فرمائید.(منابع آزمون بارگزاری شد)

فراخوان آمون سنجش صلاحیت

لطفا جهت دانلود فایل اطلاعیه و روز برگزاری آزمون به درگاه منابع انسانی-آموزش -اخبار و اطلاعیه های آموزشی مراجعه فرمایید .